Stappenplan: Autoschade melden

Een ongelukje met de auto is zo gemaakt. Het hoeft niet eens je eigen schuld te zijn, maar het brengt altijd een hoop geregel met zich mee en in ernstige gevallen ook nog schade aan de gezondheid. De autoschade melden bij de verzekering is het belangrijkste wat er moet gebeuren als je autoschade hebt. Grofweg kun je autoschade indelen in enkelzijdige schade en tweezijdige schade. Bij enkelzijdige schade zijn er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken en heb je meestal niet met een tegenpartij te maken. Dit heb je wel bij tweezijdige schade. Hierbij moet dan ook vastgesteld worden wie de schuldige is, zodat je de autoschade kunt melden bij de verzekering van de verantwoordelijke.

Stappenplan enkelzijdige schade 

Hoewel er bij enkelzijdige schade niet altijd een tegenpartij is, is de autoschade melden vaak wel noodzakelijk. Er kan zich immers altijd een partij, zoals de gemeente melden bij schade aan palen, borden of bomen. Dus wat te doen bij enkelzijdige schade:

• Na een ongeval is het belangrijkste om eerst jezelf en je passagiers in veiligheid te brengen de hulpdiensten in te schakelen. Bij niet ernstige ongevallen hoeft de politie niet perse te komen.
• Vul het schadeformulier zodat je de autoschade kunt melden.
• Kijk of je auto in staat is om verder te rijden of neem contact met de verzekering op voor het laten wegslepen.
• Overleg nadien met de verzekeraar wat de gevolgstappen zijn.

Stappenplan tweezijdige schade 

• Breng jezelf, passagiers en eventueel ook de tegenpartij in veiligheid. Schakel hulp in. Dit kan politie zijn, maar ook een ambulance als er gewonden zijn gevallen. Bij enkel blikschade kun je zonder politie met de tegenpartij het ongeval afwikkelen.
• Vul het schadeformulier in die beide partijen moeten ondertekenen en kijk of er getuigen zijn die een verklaring kunnen afleggen.
• Als de autoschade te groot is, bel je de verzekeraar om de auto te laten afslepen.
• Stuur het schadeformulier in om de autoschade te melden bij de verzekering. Zij zullen uiteindelijk bepalen wie er uiteindelijk verantwoordelijk is en welke verzekeraar aansprakelijk gesteld moet worden.